logo

Privacy

header

Dit is de privacyverklaring van de S.V. de Vrijheid – Leeuwarden, gevestigd in Leeuwarden en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 40000173 (hierna: ‘de Vereniging’). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de Vereniging mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen de verenigingswebsite bezoeken of gebruiken.

 1.        GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1      De Vereniging verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

 1. zich inschrijft voor een evenement, een wedstrijd, een opleiding of een andere activiteit die de Vereniging aanbiedt;
 2. een aankoop doet bij de Vereniging;
 3. zich aanmeldt voor een nieuwsbrief van de Vereniging;
 4. een formulier invult  voor  enige  verenigingsdienst  of  -informatieverstrekking  of  een formulier invult waarin u verzoekt contact met de Vereniging op te nem

1.2      De Vereniging verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:

 1. naam;
 2. voornaam;
 3. adres;
 4. e-mailadres;
 5. telefoonnummer;
 6. leeftijd;
 7. geslacht;
 8. functie;
 9. bankrekeningnummer.

1.3      De Vereniging kan deze gegevens gebruiken om:

 1. verzoeken van u in behandeling te nemen;
 2. u in te schrijven voor deelname aan een opleiding, wedstrijd, evenement of een andere activiteit van q. namens de Vereniging;
 3. de dienstverlening aan u te verbeteren;
 4. de website van de Vereniging te optimaliseren;
 5. contact met u op te nemen of te onderhouden;
 6. een aanvraag voor een dienst van de Vereniging aan u in behandeling te nemen.
 7.         INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1      U   kunt   contact   opnemen   met   het   secretariaat   van   de   Vereniging   per   e-mail   aan informatie@devrijheidleeuwarden.nl voor:

 1. meer informatie over de wijze waarop de Vereniging persoonsgegevens verwerkt;
 2. vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;
 3. inzage in de persoonsgegevens die de Vereniging met betrekking tot u verwerkt;
 4. het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de Vereniging.
 5.         BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1     De  Vereniging  zal  uw  gegevens  uitsluitend  gebruiken  voor  de  in  deze  privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2      De  Vereniging  zal  adequate  technische  en  organisatorische  maatregelen  treffen  om  uw gegevens te beveiligen.

 1.         DERDEN

4.1     De   Vereniging   zal   uw   gegevens   niet   aan   derden   verstrekken,   tenzij   u   daarvoor   uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of de Vereniging daartoe verplicht is op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.

 1.         WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

5.1     Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.