logo

Opleiding

header

Zo ziet onze opleiding er uit

Het zelfstandig omgaan met vuurwapens en het kunnen beoefenen van de schietsport, vereist theoretische kennis over wapens en munitie, en basis vaardigheden. Voor de opleiding geldt dan ook, dat deze alleen wordt gegeven door de hiervoor speciaal door de KNSA opgeleide en gekwalificeerde instructeurs.

De basisopleiding is opgedeeld in theorie en praktijkonderdelen:

Theorie:

 • Wapens en munitie
 • Veiligheid in omgang met vuurwapens
 • Schiet-technische vaardigheid (hoe raak ik het beoogde doel)

Praktijk:

 • Omgang met verschillende wapens zoals:
  • Pistool
  • Revolver
  • Geweer
  • Karabijn (klein en groot kaliber)

Tijdens de theorielessen krijg je uitleg over wapens en munitie.
Er wordt veel aandacht gegeven aan veiligheid, dit is vanzelfsprekend de rode draad door alle lessen.

In de opleiding komen diverse delen van vuurwapens aan bod en raak je vertrouwd met begrippen zoals richtmiddelen, patroontrekker, slede en sledevangpal. Tevens wordt veel aandacht gegeven aan het hanteren van het vuurwapen en wat erbij komt kijken zoals je houding, de opbouw van de trekkerdruk, trekkerfouten en ademhalingstechniek.

Voor de praktijklessen maak je telkens een afspraak met een instructeur voor een datum en tijdstip, welke zowel op dinsdag- als vrijdagavond kan plaatsvinden. Vanzelfsprekend is iedere les er maximaal op gericht om kennis over te dragen. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat je een plezierige schietavond hebt.

Na het met goed gevolg afronden van je opleiding ben je er klaar voor om zelfstandig je vaardigheden verder uit te bouwen.
Gedurende deze fase staan instructeurs ter beschikking voor nadere uitleg dan wel extra begeleiding.

Heb je voldoende ervaring opgedaan en wil je deelnemen aan de oefeningen voor het onderdeel ‘action shooting’?
Dan is hiervoor een aparte opleiding noodzakelijk.

Eerste jaar lidmaatschap

Tijdens je eerste jaar ga je optreden als baancommandant, meehelpen met technisch wapenonderhoud en aanverwante diensten.
Op deze wijze ervaar je de sfeer binnen de vereniging, kom je met veel leden in contact en voel je je snel thuis.
Tevens stellen we je in de gelegenheid om, in de vorm van wedstrijden, ervaring op te doen bij andere verenigingen.
Begeleiding en wapens zijn vanuit de vereniging beschikbaar.

Ik heb schietervaring

Voor nieuwe leden die al actief zijn (geweest) in de schietsport, is een variant van de opleiding van toepassing.
De mate van geoefendheid bepaalt de maatwerk training / opleiding die je nog dient te volgen.
Dit varieert van een korte uitleg over de baanregels, tot een (verkorte) opleiding op onderdelen waar dit nodig is.

Ik wil lid worden