logo

Geschiedenis

header

De oorsprong van de vereniging ligt, net als die van zoveel andere schietverenigingen in Nederland, in de Tweede Wereldoorlog.

Direct na de Duitse bezetting werd het Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag opgericht.

De doelstelling volgens de statuten was:
“Het verlenen van steun aan iedere op wettige wijze tot stand gekomen Nederlandse Regering, welke onder het Huis van Oranje haar gezag uitoefent, door als bemiddelend en verbindend orgaan te fungeren tussen die Nederlanders, die vrijwillig steun aan dat gezag willen verlenen enerzijds en de Regering anderzijds”. (Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_Instituut_Steun_Wettig_Gezag)

Omdat direct na de oorlog een groot deel van het leger zich in Indonesië bevond, waren vele vrijwilligers nodig. Om de Gemeente-, Rijks- en Grenspolitie en Nationale Reserve goed te kunnen ondersteunen moesten deze vrijwilligers worden getraind. Door het hele land werden hiervoor schietoefeningen georganiseerd. Als communicatiemiddel naar haar leden, heeft het NISWG het blad ‘de Vrijheid’ opgericht.

In juli 1952 hebben een aantal vrijwilligers, voortvloeiend uit de NISWG en het ontstaan van vele lokale schietverenigingen, de nationale schuttersbond opgericht. Onder deze bond werden de lokale schietverenigingen gebundeld.

Met het opheffen van het NISWG in 1958, werd een nieuwe fase voor de verenigingen ingeluid. De plaatselijke schietverenigingen zijn verder gegaan onder een eigen orgaan, genaamd ‘de Vrijheid’. Verenigingen zijn vandaaruit een eigen bestaan gaan leiden, waaronder ook SV de Vrijheid te Leeuwarden.

6 september 1968 is, ten gevolge van wijzigingen en aanscherping van de relevante wet- en regelgeving, de huidige vereniging ‘Schietsportvereniging De Vrijheid – Leeuwaren’ ontstaan.

Van vroeger naar nu

Aanmelden introductieavond