logo

Technisch wapenbeheer

header

Met circa 220 leden is SV de Vrijheid Leeuwarden een van de grotere schietverenigingen in Nederland. Als vereniging zijn wij in het bezit van verenigingsvuurwapens. Dit betreffen pistolen, revolvers, karabijnen en geweren, waarvan de laatste twee grendel en semi-automatisch. De verenigingsvuurwapens staan ter beschikking van alle leden.

Binnen de vereniging is een Technische Commissie aangesteld. Binnen de commissie is het Commissariaat Technisch Wapen Beheer verantwoordelijk voor de technische staat van de verenigingsvuurwapens. Tevens adviseert het commissariaat het bestuur over mogelijke vervanging van vuurwapens.

Het werk van de CTWB wordt uitgevoerd onder supervisie van de leider of een daartoe door hem of haar aangestelde vervanger. In alle gevallen worden werkzaamheden verricht onder begeleiding van een verenigingsverlofhouder.

Onderhoud

Door het intensieve gebruik van de verenigingswapens is veel onderhoud nodig. Het onderhoud is opgedeeld in verschillende ‘echelons’. De echelons zijn ingericht naar de mate van behoefte onderhoud op dat moment. Wanneer een wapen slecht wordt onderhouden gaat het vanzelf mankementen vertonen. Regulier onderhoud voorkomt mankementen, behoud de technische integriteit en verlengt uiteindelijk de levensduur van het wapen.

Eerste echelon onderhoud: vuurwapen in groepen uiteen nemen, de groepen reinigen, oliën en monteren. Dit onderhoud moet elke schutter (op termijn) kunnen uitvoeren.

Tweede echelon onderhoud: op basis van klachten, storingen of periodiek onderhoud het vuurwapen in onderdelen demonteren, grondig schoonmaken, controleren op slijtage en gebreken, oliën en monteren en indien noodzakelijk, testen.

Derde echelon onderhoud: herstel werkzaamheden aan een vuurwapen, welke te maken hebben met de technische integriteit van het vuurwapen, door een wapenhersteller.  

Ultrasoon bak van Hornaday

Om te zorgen dat alle wapens in goede conditie verkeren is een intensieve klus. Om het onderhoudsinterval op te voeren heeft de vereniging de beschikking over een Ultrasoon bak van Hornaday. Met deze techniek zijn we in staat (delen van) vuurwapens nog grondiger te reinigen. De Ultrasoon bak van Hornaday staat ter beschikking voor al onze leden. Het reinigen geschiedt zonder uitzondering onder toezicht van het CTWB. De toepassing is echter altijd voor verantwoordelijkheid en risico van de gebruiker.