logo

Klein Kaliber Pistool (KKP) oud

Klein kaliber pistol

Klein Kaliber Pistool (KKP) is een officiële discipline waarbij geschoten wordt met klein kaliber pistolen en revolvers, over de afstand van 10 meter.

Lichaamshouding

Tijdens het schieten sta je vrij en houd je het pistool met één hand vast. Omdat je vrij staat en je hand niet wordt ondersteund, ligt verkramping, zeker als je niet geoefend bent, op de loer. Een goede ademhaling en balans in je arm zijn dan ook van groot belang.

Wedstrijdelementen

Een wedstrijd bestaat uit 40 schoten op 8 schijven in series van 5 schoten. De totale schiettijd bedraagt 50 minuten. Voorafgaand aan de wedstrijd mag je in 10 minuten een onbeperkt aantal proefschoten lossen. Je mag niet meer dan 5 patronen in het wapen laden.

Technische eisen (te checken)

Tijdens wedstrijden en bij verenigingen tref je bij KKP veel typen pistolen en revolvers. Om de grote variabelen tussen wapens te beperken moeten wedstrijdwapens voldoen aan een set van technische eisen:

  • Maximale gewicht wapen (leeg) niet boven de 1.400 gram
  • Toegestane randvuurmunitie is 5,6mm / .22LR
  • De maximale looplengte is niet langer dan 110,5cm. 
  • Alleen open vizieren, zoals keep / korrel zijn toegestaan

Tot slot heeft de KNSA eisen opgesteld met betrekking tot de trekkerdruk, greepbreedte en steunen.