SV De Vrijheid – Leeuwarden

Beursreglement voor standhouders

 • De standhouder houdt zijn stand tijdens de openingstijden van de beurs toegankelijk/open voor de bezoekers. Pas na sluitingstijd van de beurs is het toegestaan de beurs op te ruimen.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van goederen van een standhouder.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade aan de eigendommen dan wel aan de persoon van de handelaar. Elke verplichting tot vergoeding van schade wordt uitgesloten.
 • De standhouder is zelf volledig verantwoordelijk voor zijn/haar stand en voor zijn/haar eigendommen.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor enige transactie tussen een standhouder en een bezoeker.
 • Op de beurs mogen alleen die goederen verkocht worden waarvan de Wet de verkoop/bezit toestaat. Hierop zal gecontroleerd worden.
 • De overeengekomen huurprijs van de stand dient op de dag van de beurs contant bij de organisatie te worden afgerekend.
 • De handelaar dient de door hem gehuurde stand opgeruimd en in dezelfde staat achter te laten zoals die door de handelaar werd aangetroffen.
 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie iets aan muren, vloeren en/of plafonds te bevestigen.
 • De organisatie is gerechtigd om te besluiten om zonder opgaaf van redenen de beurs geen doorgang te laten vinden, bijvoorbeeld omdat er te weinig standhouders zijn of indien geen (benodigde) toestemming van de Gemeente wordt verstrekt.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enig inkomstenverlies van de standhouder indien besloten wordt de beurs geen doorgang te laten vinden.